Dịch Vụ

Là nhà tích hợp hệ thống, Dgreen cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cung cấp thiết bị, lắp đặt và bảo hành bảo trì, từ đó phục vụ tốt hơn cho các mục tiêu quản trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức.

 

Dịch vụ Hệ thống - Hạ tầng điện nhẹ

Thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, vận hành và chuyển giao:

- Hệ thống camera quan sát

- Hệ thống lấy số tự động

- Hệ thống kiểm soát vào ra

- Hệ thống mạng

- Hệ thống tổng đài

- Hệ thống âm thanh công cộng

- Hệ thống âm thanh hội thảo

- Hệ thống gọi y tá trực

- Hệ thống hội nghị truyền hình

- Hệ thống chuông cửa có hình

- Hệ thống truyền hình cáp

- Hệ thống truyền hình vệ tinh

- Hệ thống tiếp sóng di động